Områden

Nordresurs erbjuder flera olika, skräddarsydda program med olika fokus, utgångsläge och upplägg.

 

Chefen och ledaren

Målet är chefer och ledare som är säkrare i sin roll och känner tillförsikt inför förändringar och nya utmaningar.

Gruppen

En grupps utveckling är beroende av deltagarnas vilja, ansvarstagande och ambition att delge varandra sina tankar och reaktioner inom olika områden.

Individen

Att bli sedd, hörd och bekräftad – att bli lyssnad på – så att jag hör vad jag säger och att jag blir experten för mitt egna liv, det är vår målsättning..

Kommunikation

Kommunikation betyder att stå i förbindelse med. Och en förutsättning för detta är dialogen och viljan att utforska både egna och andras åsikter – en nyfikenhet att förstå den andre parten.

Förändring

Vad händer med oss människor i förändring – vilka krafter finns inom oss, hur gör vi motstånd eller bejakar och hur påverkar det vårt arbete. Förändringstakten är hög och då är det viktigt med verktyg och ökad förståelse vad som händer i förändring.

Medveten närvaro

Medveten närvaro kallas också mindfulness och detta ingår ofta i vårt arbete som ett sätt att få kontakt med sig och själva och därmed även andra.