Terapi – SE

SE terapi betyder Somatic Experiencing® (SE)
Det är en terapimetod som används för att minska och upplösa efterverkningar av trauma.

Hjärnan och vårt autonoma nervsystem styrs från den delen av hjärnan som kallas reptilhjärnan och som reglerar alla basfunktioner i vår kropp inklusive våra inre organ. Detta system fungerar automatiskt utan vår kontroll och är helt och hållet kopplat till att vi skall överleva när vi utsätts för fara. På detta sätt utvecklar vi strategier och mönster för att överleva, våra överlevnadsstrategier.

Autonoma nervsystemet

Enkelt uttryckt är vår kropp konstruerad så att när vi är hotade eller stressade så kopplar vi på den sympatiska delen av vårt autonoma nervsystem som gör att hjärtat slår snabbare, munnen blir torr, musklerna spänns, magen drar ihop sig och vi gör oss per automatik redo att möta fara. När faran är avvärjd så kan den andra delen av nervsystemet, det parasympatiska, träda in som gör att hjärtslagen sjunker, saliven ökar, musklerna slappnar av och matsmältningen kommer igång igen. Denna funktion delar vi med djuren och vi kan inte styra över den. Peter Levine, PhD i psykologi & medicinsk biofysiologi, har forskat och arbetat med stress och trauma under de senaste 40 åren. Levine grundar sin teori på iakttagelsen att djur i vilt tillstånd inte blir traumatiserade. Det vi kan konstatera att människor blir traumatiserade på olika sätt och det som är viktigt är att traumat sitter inte i händelsen, det sitter i kroppen. Det innebär att vi kan skapa nya upplevelser i kroppen och läka traumat.

Terapin sker huvudsakligen genom samtal där särskilt fokus läggs på kroppsliga förnimmelser och reaktioner. Genom SE kan fysiska spänningar och låsta reaktioner, beteenden som hindrar mig, lösas upp. När kroppen får möjligheten och den tid som behövs aktiveras dess inneboende förmåga till läkning, precis som kroppen läker fysiska sår om den inte hindras. Metoden innebär en balansering av nervsystemet vilket leder till en bättre balans i känsloliv och möjlighet till större inre trygghet och förbättrad livskvalitet.

Läs mer om Somatic Experiencing på Somatic Experiencing® Institutet Sverige.

Hur går det till?

I det första och inledande samtalet (som vanligen tar en timme) bildar jag mig en första uppfattning om och hur jag kan hjälpa dig.

Du får berätta om din livssituation, dina förutsättningar och vad det är du vill jobba med i terapin (om du vet).

Jag berättar lite om mig och mitt arbetssätt. Du får ställa frågor till mig, allt för att känna om du får det förtroende som är nödvändigt för en god och fungerande terapi. Om vi kommer överens om en fortsättning träffas vi sedan över en kortare eller längre period, vanligen 1-1,5 tim åt gången, varje eller varannan vecka. Vi utvärderar terapin regelbundet för att säkerställa att den överensstämmer med dina behov och känns meningsfull för dig.

”Traumat sitter inte i händelsen, det sitter i kroppen”