Samarbetspartner / Ramavtal

Sedan våren 2008 har Nordresurs AB ett ramavtal med Västra Götalandsregionen inom området chefs- och medarbetarutveckling. Vid upphandling med VGR 2018 för Chef- och medarbetarutveckling har Nordresurs AB erhållit ramavtal inom chefsstöd och grupputveckling, chefsutveckling på operativ nivå och ledningsgruppsutveckling

Nedanstående konsulter samarbetar Nordresurs AB med avseende Chef och grupputveckling, enligt avtal med Västra Götalandsregionen.

Ann-Charlotte E Nordenson

Ann-Charlotte E Nordenson

Ann-Charlotte E Nordenson driver och äger Nordresurs AB och ansvarig, tillika kontaktperson för ramavtalet. Du når henne på 070-563 77 99 eller via e-post: ann-charlotte@nordresurs.com

Ann-Charlotte är socionom, har studerat arbets- och organisationspsykologi. Hon har en 4-årig utbildning som organisationskonsult på gestaltterapeutisk grund. Hon är utbildad traumaterapeut och utbildad instruktör i mindfulness.

Hon har lång erfarenhet att arbeta med chefer och ledare, ledningsgruppsutveckling, grupp och arbetslagsutveckling, kommunikation och förändringsprocesser. Hon håller ledarutbildningar som syftar till ett personligt hållbart ledarskap.
Ann-Charlotte har fokus på det som fungerar och är nyfiken, klok och tänker nytt. Ann-Charlotte ser saker från olika perspektiv och tron att många har svaren i sig själv om de ger sig tid att ta fram dem.

Författare till boken ”En ledarskapskonsults bekännelser om konsten att leda sig själv”

Lena Bexell

Lena Bexell

Lena Bexell har lång erfarenhet och arbetar framförallt med Verksamhetsutvecklingsprogram, Ledningsgruppsutveckling, handleda & coach individer och grupper, samt verka som stöd i utvecklings-och förändringsprocesser.Lena har en socionomexamen med påbyggnad inom arbets- och organisationspsykologi. Har även diplom i Psykosyntes, certifierad ICF coach (ACC) och i konflikthantering.
Som person är Lena nyfiken, innovativ och tänker nytt. Hon har fokus på möjligheter och inte problem. Lena tror på det goda i andra människor och att vi alla kan utvecklas till vår fulla potential.

Anne-Christine Smith

Anne-Christine Smith

Anne-Christine Smith är socionom och organisationskonsult i Smith Utveckling AB. Hon arbetar sedan mer än 30 år med förändringsarbete på individ-, grupp-, och organisationsnivå.  Lång erfarenhet av ledarskapsutveckling, hantera konflikter, organisationsutveckling samt handleda grupper och individer.

Författare till böckerna ”Giraffspråket- känslans kommunikation en väg tillkontakt och förändring” och ”Här och Nu- Medveten närvaro.

Helena Ström

Helena Ström

Helena Ström har erfarenhet av att arbeta som chef i politiskt styrda organisationer, t ex som, utbildningschef, rektor och personalchef. Sedan 15 år arbetar hon som organisationskonsult och genomför uppdrag på organisation-, grupp- och individnivå. Hon anlitas bland annat för ledarutveckling inom regional utveckling, arbetsmarknad- och integration, regionteatrar, museiverksamhet, folkhögskolor samt psykiatri, äldreomsorg och socialförvaltningar.

Helena erbjuder också webbaserade ledarutvecklingsprogram. Via digital plattform finns tillgång till föreläsningar, verksamhetsnära övningar och verktyg. Till programmen erbjuds coachande handledning i grupp och individuellt. Programmen kan skräddarsys.Författare till Nu lägger vi känslorna åt sidan – en arbetsplatsroman, C Publishing, 2017 och Tillitsfulla samtal inom vård och omsorg, Komlitt förslag, 2018.

Susanne Bertelsen

Susanne Bertelsen

Susanne Bertelsen är coach, pedagog och organisationskonsult i gestaltteori. Susanne har lång erfarenhet som chef och utvecklare på olika nivåer och arbetar med olika utvecklingsprocesser och stöd till offentlig sektor och näringsliv. Susanne föreläser, utbildar, handleder och coachar chefer och medarbetare inom pedagogik, ledarskap och personlig utveckling. Hon verkar som stöd i utvecklings- och förändringsprocesser, genomför kulturanalyser och arbetar med kulturförändringar. Susanne undervisar också på Gestaltakademins 3-åriga organisationsprogram.

Karina Paulsson

Karina Paulsson

Karina Paulsson arbetar i gränslandet mellan affärsutveckling och ledarskap och har stor erfarenhet av att driva förändringsarbete, med expertiskunskap inom logistik. Hon tar sin utgångspunkt i det som fungerar, de styrkor som individen och laget har tillsammans. Detta rimmar väl med hennes värderingar om hur utveckling bör ske, styrkebaser och lösningsfokuserat.

Eva P Svenssson

Eva P Svenssson

Eva P Svenssson har lång erfarenhet av att arbeta med förändringsarbete och verksamhetsutveckling inom näringslivet. Hon har varit HRchef/direktör på Pågens, Papyrus och Swedish Match. Som konsult har hon arbetat i och med politiskt styrda organisationer med ledarutvecklingsprogram, ledningsgruppsutveckling samt dialogprocesser med bla medborgare och övriga intressenter.

Sedan ca 20 år tillbaka arbetar hon som organisationskonsult och genomför uppdrag inom främst individ-, grupp-, och ledarutveckling. Hon anlitas bland annat för ledarutveckling för Stockholms stads olika fackförvaltningar, för medborgardialoger för olika regionala, kommunala stadsutvecklingsprojekt eller samverkansprojekt mellan olika intressentgrupper. Som underkonsult till Mgruppen genomför hon ledarutvecklingsprogram både företagsinternt och öppna program.

Eva erbjuder också en speciell form av individ-,grupp-, och ledarträning genom H.A.L.T® Horse Assisted Leadership Training där man med hjälp av hästar tränar områden som ledarskap, samverkan, kommunikation och teamarbete.

Författare till ”Från grupp till team” – Bookboon 2016  https://bookboon.com/se/fraan-grupp-till-team-ebook