Medveten närvaro

Medveten närvaro har ju sitt ursprung i en buddhistisk religiös/filosofisk tradition där kunskap skapas genom självreflektion. Syftet är att bli mer uppmärksam på nuet vilket hjälper oss att fokusera bättre, ökar vår kreativitet och får oss att vara närvarande i våra egna liv.

Medveten närvaro kallas också mindfulness och detta ingår ofta i vårt arbete som ett sätt att få kontakt med sig och själva och därmed även andra.

Det innebär att när vi arbetar med individer och grupper hjälper vi dem att komma i kontakt med sig själv genom att stilla systemet i vår uppkopplade värld. Sedan kan vi börja arbeta med de frågor som är aktuella och då har alla mer tillgång till sig själva och därmed sin kunskap och visdom.

Vi erbjuder även kurser i Medveten närvaro som innebär att vi tränar vår uppmärksamhetsmuskel och vår medvetenhet genom enkel meditation och kunskaper om hjärnan utifrån Somatic Experience.

Vår inre visdom står inte i någon bok, den finns inom oss, men vi behöver komma i kontakt med oss själva för att visdomen som vi bär på skall få göra sig hörd.

 

Mindfullness är den förmåga eller medvetenhet som utvecklas genom att avsiktligt, uppmärksamt och utan att värdera eller döma observera saker och ting som de är i stunden, här och nu.

Jon Kabat-Zinn