Förändring

Vad händer med oss människor i förändring – vilka krafter finns inom oss, hur gör vi motstånd eller bejakar och hur påverkar det vårt arbete. Förändringstakten är hög och då är det viktigt med verktyg och ökad förståelse för det som händer med människor och organisationer. Att få upp ögonen för såväl det negativa som positiva i förändringen för att komma vidare.

Det gäller att undersöka och synliggöra alla de krafter som finns, de som vill framåt såväl de som hindrar.

Vi arbetar bl.a. med ”Fyrarummaren”, en teori om vad som sker med människor och organisationer i förändring – samt ett antal verktyg knutna till teorin.

Den största svårigheten är inte att få människor att acceptera nya idéer, utan att få dem överge de gamla.

John M Keynes