Individen

Att bli sedd, hörd och bekräftad – att bli lyssnad på – så att jag hör vad jag säger och att jag blir experten för mitt egna liv – det är vår målsättning.

Handledning

Att öka medvetenheten kring mina styrkor och svagheter för att koncentrera sig på styrkorna, för i dem finns lusten, motivationen, glädjen och utmaningen i mitt liv och min yrkesroll Reflektion och dialog är viktiga verktyg.

Individuell coaching

Den börjar där du är just nu – med målet att hjälpa dig att komma vidare. Den ska skapa ökad medvetenhet, sätta mål och utforma handlingar. Den kan betyda fördjupade insikter och ett nytt förhållningssätt.

 

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan att tjäna.

Sören Kirkegaard