Kommunikation

Kommunikation betyder att stå i förbindelse med. Och en förutsättning för detta är dialogen och viljan att utforska både egna och andras åsikter – en nyfikenhet att förstå den andre parten.

Det krävs medvetenhet, lyssnande, öppna frågor för att kunna ta ansvar för sin kommunikation. Vi arbetar bland annat med hjälp av giraffspråket* (Nonviolent Communication) att skapa kontakt där vi lyfter fram känslor och behov för att kunna uttrycka oss tydligt.

Detta är viktiga verktyg att använda i utvecklingssamtalet, det svåra samtalet, när du ger feedback och skall motivera människor.

 

Det är i duet jaget blir till.

Martin Buber