Chef och ledare

Nordresurs erbjuder både program för deltagare från olika företag/organisationer och skräddarsydda för den egna organisationen.

Målet är chefer och ledare som är säkrare i sin roll och känner tillförsikt inför förändringar och nya utmaningar. De får verktyg för att kommunicera framgångsrikt med medarbetare och kunder. Arbetsmetodiken utgår från deltagarnas egna professionella vardag och teori varvas med situationsövningar – men framförallt handlar det om ”här och nu”. Möjlighet ges att titta närmare på den egna ledarstilen, på mönster, möjligheter och begränsningar.

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling är kopplad till företagets/organisationens affärs- och verksamhetsmål. Vårt utvecklingsarbete sker därför integrerat med att gruppen arbetar med sina verkliga affärsmål. Teman för en utvecklingsinsats tas fram i samarbete med kunden och kan exempelvis vara ledningsgruppens uppgift och roll, agenda och mötesformer, samspel och samverkan.

Vi erbjuder en kombination av intervjuer, workshops och ordinarie ledningsgruppsmöten som är förlängda för att ge utrymme för reflektion, feedback och lärande.

Chefscoaching

Coaching innebär att vi ska få dig reflektera över vad du vill och hur du skall få det. Det blir en resa där du lär något nytt.

  • Individuell:
    Vi börjar där du är just nu – målet är att hjälpa dig att komma vidare. Det handlar om att skapa ökad medvetenhet, sätta mål och utforma handlingar.
  • Grupp:
    Med gruppen som stöd lyfter vi fram individens potential. Det stärker ledarskapet och ökar medvetenheten om det egna ansvaret i att se möjligheter och göra egna val.

 

Att vara chef är en position, att vara ledare är en relation.

Helge Brattgård