Gruppen

En grupps utveckling är beroende av deltagarnas vilja, ansvarstagande och ambition att delge varandra sina tankar och reaktioner inom olika områden. Det är olikheterna som skapar dynamik men det kan ibland vara svårt att acceptera och respektera varandra. Genom att tydliggöra olikheterna ges förutsättningar till en positiv grupputveckling som också möter organisationens förväntningar.

Medarbetare

Vi medverkar till att skapa en konstruktiv dialog (och metod) som ger kraft utifrån organisationen behov. Beslutsprocessen förtydligas, kreativiteten och det individuella ansvarstagandet ökar hos medarbetaren. Dessa insatser skräddarsys tillsammans med samarbetspartnern.

Coaching

Syftar till att lyfta fram individens potential med gruppen som stöd. Medvetenheten om möjligheter, egna val och det egna ansvaret förstärks. Vid första mötet bestäms syftet med kontakten och strukturen för det fortsatta samarbetet.

Handledning

När en grupp tillsammans vill utveckla sin yrkeskompetens genom att tillvarata och utveckla sin samlade kompetens. Reflektion och dialog är viktiga verktyg. Vid första mötet bestäms syftet med kontakten och strukturen för det fortsatta samarbetet.

Konflikthantering

En grupp är i kris när mänskligt samspelet inte fungerar. Det kan vara att personer slutar prata med varandra, missförstår, tolkar, fantiserar och skapar sina egna bilder om hur verkligheten ser ut.

 

Vilken oerhörd livserfarenhet finns inte samlad i denna grupp! Hundratals – ibland tusentals – ”livserfarenhetsår” trängs inom gruppen väggar och förmedlar sig på bästa sätt.

Lars Lorentzon